Vinarska ulica 14 Maribor / Telefon: 02 228 49 00 / Fax: 02 251 94 82 / info@kmetijski-zavod.si
Facebook / Sreda, 03.06.2020 /

Novosti


03.06.2020 Varstvo rastlin

OBVESTILO O varstvu SADNEGA DREVJA št. 13 (škrlup, pepelovka, zavijač)
 • Obvestilo si lahko ogledate na tej POVEZAVI

02.06.2020 Varstvo rastlin

OBVESTILO O VARSTVU CESENJ IN VISENJ (češnjeva muha, plodova vinska mušica, sadne gnilobe)
 • Obvestilo si lahko ogledate na tej POVEZAVI

30.05.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Javni razpisi MKGP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu z dne 29.5.2020 objavilo dva javna razpisa, in sicer za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2020 in Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2020.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za javni razpis za Ukrep I znaša do 15.000 evrov, okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za javni razpis za Ukrep II pa znaša do 100.000 evrov.

Predmet podpore javnih razpisov je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.


29.05.2020 Selekcijsko trsničarsko središče

PODSAJANJE MLADIH TRT V STAREJŠIH VINOGRADIH

Sadike vinske trte večinoma sadimo v spomladanskem času. Delo mora biti opravljeno v pravem času in ustreznih razmerah, predvsem glede temperature in vlažnosti zemlje. Optimalni čas za podsajanje spomladi je med 10. aprilom in 1. majem. Pri tem moramo upoštevati, da tla niso ne premokra in ne presuha. Žal se v letošnji sadilni sezoni po zimi brez snežnih padavin srečujemo s pomanjkanjem le-teh tudi v spomladanskem času, zato je v primeru podsajanja za začetek brstenja in nadaljnjo rast zalivanje skoraj nujno. Še posebej je to potrebno, če je bila tudi v zadnjem mesecu količina padavin minimalna, stalni vetrovi pa tla dodatno izsušujejo.

 

Primerno obdobje za sajenje in dosajanje trt je do sredine maja, v primeru praznih mest v nasadih pa je podsajanje še možno. V teh sušnih majskih talnih razmerah moramo mladi trs obvezno zaliti, da bo uspeh podsajanja zadovoljiv. Pred sajenjem priporočamo tudi namakanje cepljenk v vodi 24 ur. Več si lahko ogledate na tej POVEZAVI.

 


26.05.2020 Varstvo rastlin

OBVESTILO O VARSTVU ŽIT PRED BOLEZNIMI in ŠKODLJIVCI
 • Obvestilo si lahko ogledate na tej POVEZAVI

26.05.2020 Poljedelstvo

Vabilo na ogled sortnih poskusov ozimne pšenice in ječmena

Vabimo vas na ogled poskusov s sortami ozimne pšenice in ječmena

v  ČETRTEK, 4. junij 2020 ob 10:00 uri

Lokacija:

Na njivi mimo čistilne naprave posestva Biotehniške šole Ptuj, v Turnišču na Ptuju

 


25.05.2020 Sadjarstvo

Sadjarsko obvestilo št. 4/2020

 

Fotografije:


25.05.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Posodobljen okvirni terminski načrt objav javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014–2020 z

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo nov okvirni terminski načrt objav javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 do konca leta 2020. Roki za oddajo vlog na javne razpise, ki so se iztekli v času začasnih ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, se podaljšajo do 9. 6. 2020.

Situacija v državi, povezana z epidemijo virusa Covid-19, je začasno zadržala sprejemanje ustrezne izvedbene zakonodaje, ki je podlaga za objavo javnih razpisov, saj se je v teh razmerah sprejemala le interventna zakonodaja.

Hkrati so se v teh razmerah nakazale nove, nujno potrebne spremembe, Programa razvoja podeželja (PRP 2014–2020), da bi lahko slovenskemu kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu omogočili lažjo izvedbo investicij. Ministrstvo je torej v postopku pospešene priprave sprememb PRP 2014–2020. Na podlagi spremembe PRP 2014–2020 bodo posledično spremenjene tudi izvedbene uredbe in po sprejetju le-teh na Vladi RS bomo lahko objavili načrtovane javne razpise.

Glavnina razpisov bo v juniju in juliju, vključno s težko pričakovanim razpisom za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti (M6.4). Razpisi pa se bodo intenzivno razpisovali tudi v jeseni. Vabljeni k spremljanju obvestil s področja razvoja podeželja, zlasti objavo uredb, ki med drugim opredeljujejo pogoje in upravičene stroške ter tako vlagateljem omogočajo, da pravočasno pripravijo potrebno dokumentacijo za uspešno kandidiranje na javnih razpisih.


OKVIRNI TERMINSKI NAČRT

* JR bo objavljen le pod pogojem, da bo priglašena sprememba sheme državnih pomoči.
** JR bo objavljen le pod pogojem, da bodo ostala neporabljena sredstva.
*** JR bo objavljen po potrditvi 8. spremembe PRP 2014–2020.

 

Podaljšani roki za oddajo vlog na javne razpise

Na podlagi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) in na podlagi Sklepa o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (Uradnem listu RS št. 74/2020) je rok za oddajo vloge na javne razpise 9. 6. 2020. S področja Programa razvoja podeželja 2014–2020 so to:

3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov; rok za oddajo vloge: 9. 6. 2020
4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam, rok za oddajo vloge: 9. 6. 2020
1. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo, rok za oddajo vloge: 9. 6. 2020.

 (Vir: MKGP)


21.05.2020 Varstvo rastlin

OBVESTILO O varstvu SADNEGA DREVJA št. 12 (škrlup, pepelovka, zavijač)
 • Obvestilo si lahko ogledate na tej POVEZAVI

21.05.2020 Varstvo rastlin

OBVESTILO o VARSTVU VINSKE TRTE št. 5 (peronospora, oidij)
 • Obvestilo si lahko ogledate na tej POVEZAVI

21.05.2020 Ekološko kmetovanje

VABILO NA DELAVNICO

V torek, 26.  maja 2020 vas ob 9.00 uri vabimo na delavnico

»EKOLOŠKA in BIODINAMIČNA PRIDELAVA GROZDJA IN VINA«,

ki bo potekala na biodinamični kmetiji Šuman, Zavrh 90a, Zavrh

 

Predavali bodo:

Roman Štabuc, specialist za vinogradništvo, Marjeta Miklavc, specialistka za varstvo rastlin, Tadeja Vodovnik Plevnik, specialistka za vinarstvo in dr. Tamara Korošec, specialistka za ekološko kmetovanje in Radovan Šuman

 

Vljudno vabljeni!

 

Glede na izredne ukrepe zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je potrebno upoštevati naslednja priporočila NIJZ:

 • Delavnice se ne smejo udeležiti osebe, ki kažejo znake akutne bolezni dihal (vročina, kašelj, izcedek iz nosu kihanje, težko dihanje, bolečine v prsih …).
 • Razdalja med udeleženci naj bo najmanj 1,5 do 2 metra.
 • Udeleženci se medsebojno ne rokujejo in naj se ne dotikajo obraza (oči, nosu in ust).
 • V kolikor vstopijo v zaprti prostor, je obvezna uporaba obraznih zaščitnih mask.


  Kmetijska svetovalna služba KGZS-Zavoda MB

20.05.2020 Vinogradništvo

Pletev vinske trte

Video predstavitev 


}}starejše novosti
E-pošta

Želite prejemati občasna e-sporočila kmetijskega-zavoda.si?

}}prijavite se
Anketa

Kje nabavljate kmetijske pridelke za osebne potrebe?

V supermarketih

Na tržnici

Na Eko tržnici

Pri kmetu doma

Pridelam sam

(Rezultati)
Naključna fotografija
Trajnostna raba vodnih virov in zagotavljanje konkurenčnosti lokalnega območja
}}podrobno
Dobrote podezelja
 JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI
KMETIJSKO OKOLJSKA IN PODNEBNA PLAČILA 2015-2020
PRP 2014 -2020
Kupujmo domače
Degustac_prostor
Toti LAS 1 -Horvat
Beljakovine
Trin
Alpjobs
Pilotni projekt - male kmetije
Koruzni oklasek
Produkcija SloVino.com