Vinarska ulica 14 Maribor / Telefon: 02 228 49 00 / Fax: 02 251 94 82 / info@kmetijski-zavod.si
Facebook / Torek, 19.01.2021 /

Novosti


16.01.2021 Javna služba kmetijskega svetovanja

VABILO

Vabimo vas na predavanje iz vsebin NAVZKRIŽNE SKLADNOSTI, 

ki bo v torek 19. januarja 2021, ob 10.00 uri.

Predavanje se bo izvedlo preko aplikacije ZOOM, povezava do aplikacije je dostopna  na vabilu.

 


14.01.2021 Javna služba kmetijskega svetovanja

Vabilo na predstavitev bikov lisaste in črno-bele pasme

Vabimo vas na predstavitev bikov lisaste in črno-bele pasme, ki bodo v uporabi za osemenjevanje v letu 2021. Predavanje bo zaradi znanih razlogov potekalo na daljavo. Predavala bosta strokovna tajnika za posamezno pasmo, za lisasto Jože Smolinger in za črno-belo pasmo dr. Marija Klopčič

 

 

 


11.01.2021 Javna služba kmetijskega svetovanja

OBVESTILO

 


11.01.2021 Javna služba kmetijskega svetovanja

VRAČILO TROŠARINE ZA ENERGENTE, KI SE PORABIJO ZA POGON KMETIJSKE IN GOZDARSKE MEHANIZACIJE

Vračilo trošarine se uveljavlja z zahtevkom za vračilo trošarine.

Zahtevek predložijo fizične osebe - kupci energentov, ki energente dokazljivo porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, so v registru kmetijskih gospodarstev evidentirani kot nosilci kmetijskih gospodarstev in imajo na dan 30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo, v uporabi toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč, da njihova normativna poraba dosega količino 540 litrov.

Zahtevek predložijo tudi fizične osebe, ki niso nosilci kmetijskega gospodarstva in imajo na dan 30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo, v uporabi toliko gozdnih zemljišč, da njihova normativna poraba dosega količino 150 litrov.

Letni zahtevek se vloži do 30. junija tekočega leta za preteklo leto.

Vlogo za vračilo plačane trošarine vložnik odda elektronsko preko portala eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. Vlogo se lahko predloži tudi osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Obrazci

Zahtevek za vračilo trošarine za energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za fizične osebe (TRO-A), navodilo


08.01.2021 Javna služba kmetijskega svetovanja

Vabilo

 


06.01.2021 Javna služba kmetijskega svetovanja

Olajšave za investicije v osnovna sredstva

Bliža se rok za  oddajo Vloge za olajšave za investiranje v osnovna sredstva v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo. Vloge je potrebno oddati do 5. februarja 2021 osebno ali po pošti na pristojni finančni urad.

Olajšavo lahko uveljavlja vsak zavezanec, ki dosega dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, in je v davčnem letu, v okviru kmečkega gospodinjstva ali agrarne skupnosti, vlagal v osnovna sredstva oziroma opremo v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo

Olajšava znižuje davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, in sicer se prizna v višini 40 % investiranega zneska, vendar največ v višini 63 % davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.

Olajšava se deli v enakem znesku vsem članom gospodinjstva, ki dosegajo davčno osnovo iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Če je znesek investiranja tako velik, da olajšava presega davčno osnovo od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in je ne moremo v celoti izkoristiti v letu vlaganja neizkoriščen del olajšave zmanjšuje davčno osnovo še v naslednjih petih letih.

Vlogo je potrebno vložiti, ker se olajšavo upošteva le na zahtevo zavezanca. Da bo olajšava upoštevana že v informativnem izračunu dohodnine za preteklo leto 2020, je treba vlogo vložiti do 5. februarja 2021 osebno ali po pošti na pristojni finančni urad.


28.12.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Najava rednih usposabljanj za ukrep Dobrobit živali (DŽ)

 

 


23.12.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

AVIARNA INFLUENCA

 

 

 


11.12.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

URNIK IZOBRAŽEVANJ 2020/2021


24.11.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

USPOSABLJANJE ZA UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA (KOPOP)

20.11.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

FINANČNA POMOČ REJCEM PRAŠIČEV

Obrazec »Zahtevek za dodelitev finančne pomoči pri reji prašičev za leto 2020« vlagatelj, ki izpolnjujejo pogoje, vložijo na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »finančna pomoč pri reji prašičev« do 25. novembra 2020.

 

 


19.11.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tako kot vsako leto vsak tretji petek v novembru, tudi danes obeležujemo »Dan slovenske hrane«, katerega osrednji dogodek je »Tradicionalni slovenski zajtrk«, letos že desetič.

Oglejte si izobraževalne video posnetke na temo kmetijstva in pridelave lokalne hrane ter Tradicionalnega slovenskega zajtrka v letu 2020

Video 1            Video 2              Video3


}}starejše novosti
E-pošta

Želite prejemati občasna e-sporočila kmetijskega-zavoda.si?

}}prijavite se
Anketa

Kje nabavljate kmetijske pridelke za osebne potrebe?

V supermarketih

Na tržnici

Na Eko tržnici

Pri kmetu doma

Pridelam sam

(Rezultati)
Naključna fotografija
Projektno in raziskovalno delo
}}podrobno
 JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI
Dobrote podezelja
KMETIJSKO OKOLJSKA IN PODNEBNA PLAČILA 2015-2020
PRP 2014 -2020
Kupujmo domače
Toti LAS 1 -Horvat
Degustac_prostor
Beljakovine
Trin
Pilotni projekt - male kmetije
Alpjobs
Koruzni oklasek
ADO
BONITA
VLOGA INDUSTRIJSKE KONOPLJE
Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk
Produkcija SloVino.com