Vinarska ulica 14 Maribor / Telefon: 02 228 49 00 / Fax: 02 251 94 82 / info@kmetijski-zavod.si
Facebook / Sobota, 31.10.2020 /

Novosti


28.10.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Izredni temeljni dohodek

 


26.10.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

POTRDILO O OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI, PREHODI MED REGIJAMI, BREZPLAČNA SEZONSKA POMOČ

Objavljamo dokumente, ki služijo namenu, da lahko v skladu s 4. členom Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 po potrebi dokazujete utemeljenost prehoda med regijami. 

 

Seznam nekaterih možnih dokazil, ki jih kmetovalec lahko priloži:

 • Izpis iz RKG,
 • Kopija subvencijske vloge,
 • Register vinogradov
 • Register intenzivnih sadovnjakov
 • Register ekstenzivnih sadovnjakov
 • Register oljčnikov
 • Register govedi
 • Register prašičev
 • Register drobnice
 • Register dopolnilnih dejavnosti
 • Zemljiškoknjižni izpisek
 • Posestni list
 • Najemne pogodbe…
 • …  skratka katerikoli dokument s katerim lahko še podrobneje izkazujete opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti.

22.10.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Uveljavljanje finančne pomoči v prireji govejega mesa za obdobje od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020

 


21.10.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Podaljšanje roka setve in pokritosti tal pri zahtevi ozelenitve njivskih površin
 • Obvestilo si lahko ogledate na tej POVEZAVI

16.10.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Usposabljanja

na KGZS-Zavodu Maribor smo pripravili urnike in predmetnike usposabljanj za poljedelca/poljedelko in zelenjadarja/zelenjadarico, sadjarja/sadjarko, in vinogradnika/vinogradnico.

Usposabljanja so namenjena mladim prevzemnikom kmetij za pridobitev novih znanj in kot referenca za pridobitev poklicnih kvalifikacij v primeru, ko prevzemnik nima ustrezne kmetijske izobrazbe.

 

 

Tadeja Vodovnik Plevnik,

specialistka za vinarstvo in pridelavo sadjevca


15.10.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Obvestilo o preklicu izobraževanja

Spoštovani,

 

Sporočamo vam, da odpade 2-dnevno usposabljanje »Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za leto 2019,

v Pesnici pri Mariboru  dne 26. in 27. 10. 2020. Ker želimo usposabljanje izpeljati v živo, je preloženo na čas, ko bo to možno. Vse prijavljene kandidate bomo pravočasno obvestili po elektronski pošti.

 

Lepo pozdravljeni

Jožica Vodopivec Rozman


29.09.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

OBVESTILO

26.08.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

VABILO NA USPOSABLJANJE

KGZS bo s podizvajalci izvajala »Usposabljanje za namen predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za leto 2019«.

Dvodnevno usposabljanje s področja predelave, trženja in varne hrane bo izvedeno v oktobru na treh lokacijah v Sloveniji. 


19.08.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Vabila na usposabljanja

Usposabljanja so namenjena mladim prevzemnikom kmetij za pridobitev novih znanj in kot referenca za pridobitev poklicnih kvalifikacij v primeru, ko prevzemnik nima ustrezne kmetijske izobrazbe.

 


08.08.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Javni razpisi

05.08.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Slovenski regionalno razvojni Sklad - razpisi

Slovenski regionalno razvojni Sklad v okviru proti-koronskih ukrepov v petek, 31. 7. 2020, objavil Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih - B1. Dosegljiv je na tem e-naslovu: http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojilna-sredstva-problemska-obmocja

Prav tako je v petek, 31. 7. 2020 objavil Javni razpis za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi - A1, ki je dosegljiv na tem e-naslovu: http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/kmetijstvoprimarnapridelava

V teku so še štirje razpisi:

V pripravi pa je tudi javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev – PF2. Objava je planirana za konec avgusta.

V prilogi vam posredujemo informacijo o objavljenem javnem razpisu Sklada, ki nudi likvidnostna posojila MSP-jem na problemskih in obmejnih problemskih območjih, kot tudi o drugih aktualnih razpisih Sklada, ki smo jo pripravili v okviru sporočila za javnost v zvezi z javnimi razpisi Sklada. 


17.07.2020 Javna služba kmetijskega svetovanja

Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 9 milijonov evrov. Upravičenci lahko vložijo vlogo od 10. avgusta 2020 do vključno 19. oktobra do 24. ure za naložbe v izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali.

 

 

 


}}starejše novosti
E-pošta

Želite prejemati občasna e-sporočila kmetijskega-zavoda.si?

}}prijavite se
Anketa

Kje nabavljate kmetijske pridelke za osebne potrebe?

V supermarketih

Na tržnici

Na Eko tržnici

Pri kmetu doma

Pridelam sam

(Rezultati)
Naključna fotografija
Dopolnilno izobraževanje podeželja
}}podrobno
Dobrote podezelja
 JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI
KMETIJSKO OKOLJSKA IN PODNEBNA PLAČILA 2015-2020
PRP 2014 -2020
Kupujmo domače
Degustac_prostor
Toti LAS 1 -Horvat
Trin
Beljakovine
Alpjobs
Pilotni projekt - male kmetije
Koruzni oklasek
ADO
BONITA
Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk
Produkcija SloVino.com