Vinarska ulica 14 Maribor / Telefon: 02 228 49 00 / Fax: 02 251 94 82 / info@kmetijski-zavod.si
Facebook / Ponedeljek, 18.03.2019 /

Zavod


Katalog informacij javnega značaja Skupne službe Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Skupne službe KGZS Zavoda Maribor sestavljajo:

 • direktor
 • namestnik direktorja
 • finance in računovodstvo
 • splošni posli

  Direktor
  Dr. Stane KLEMENCIC, univ. dipl. ing. agr.

  Vodja skupnih služb, financ in računovodstva
  Anita Kovačič Kogal, univ. dipl. iur.

  Računovodstvo in finance
  Finančni knjigovodja I: Marjana Poglajen - glavna knjiga, blagajna, prejeti računi, DDV
  Finančni knjigovodja I: Jasmina Lončarič - plače, osnovna sredstva, izdani računi, konter - bilancist:                    
   

Splošni posli:
Poslovna tajnica: Anica Kirič - prispela pošta, kadrovske zadeve, odposlana pošta, korespondenca

 

 

E-pošta

Želite prejemati občasna e-sporočila kmetijskega-zavoda.si?

}}prijavite se
Anketa

Kje nabavljate kmetijske pridelke za osebne potrebe?

V supermarketih

Na tržnici

Na Eko tržnici

Pri kmetu doma

Pridelam sam

(Rezultati)
Naključna fotografija
Trajnostna raba vodnih virov in zagotavljanje konkurenčnosti lokalnega območja
}}podrobno
PRP 2014 -2020
Kupujmo domače
Trin
KMETIJSKO OKOLJSKA IN PODNEBNA PLAČILA 2015-2020
Toti Las
Zelenjava iz integrirane pridelave
Povezovanje in blagovna znamka za kakovost vin iz Haloz
Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi
Pilotni projekt - male kmetije
Produkcija SloVino.com