Vinarska ulica 14 Maribor / Telefon: 02 228 49 00 / Fax: 02 251 94 82 / info@kmetijski-zavod.si
Facebook / Ponedeljek, 10.12.2018 /


Dr. Stane KLEMENČIČ

direktor

Tel.: 02 228 49 14, 041/279-076 /  E-pošta: stane.klemencic@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Anita KOVAČIČ KOGAL

Vodja oddelka I - skupnih služb, financ in računovodstva

Tel.: 02 228 49 21, 031/653-773 /  E-pošta: anita.kogal@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Marjana Poglajen

Višji referent VI

Tel.: 02 228 49 29, 051/307-183 /  E-pošta: marjana.poglajen@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Jasmina Lončarič

Analitik VII/1

Tel.: 0 2 228 49 29, 051/307-183 /  E-pošta: jasmina.lorencak@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Anica KIRIĆ

Poslovna sekretarka VI

Tel.: 02 228 49 13, 031/590-008 /  E-pošta: anica.kiric@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

ODDELEK JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Simona Hauptman

Vodja oddelka JSKS

svetovalka specialistka za vinogradništvo in razvoj podeželja

Tel.: 02 228 49 53, 051/393-235 /  E-pošta: simona.hauptman@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Irena Merc

Koordinator II

Tel.: 02 228 49 48, 041/817-675 /  E-pošta: irena.merc@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Branka Kac

Terenska kmetijska svetovalka I

Tel.: 02 228 49 49, 041/818-356 /  E-pošta: branka.kac@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Ivan Šket

Terenski kmetijski svetovalec I

Tel.: 02 228 49 48, 041/817-954 /  E-pošta: ivan.sket@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Katarina Kresnik

Terenska kmetijska svetovalka I

Tel.: 02 228 49 47, 051/342 308 /  E-pošta: katarina.kresnik@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Ludvik Rihter

Terenski kmetijski svetovalec I

Tel.: 02 228 49 49, 041/818-359 /  E-pošta: ludvik.rihter@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Manca Kovačec

Terenska kmetijska svetovalka I - svetovalka za dop. dejavnosti in kmečko družino

Tel.: 02 228 49 46, 041/818-358 /  E-pošta: manca.kovacec@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Marika Rotvajn

Terenska kmetijska svetovalka I

Tel.: 02 640 10 35, 041/817-674 /  E-pošta: marika.rotvajn@guest.arnes.si
}}podrobno

Marjeta Miklavc

Svetovalka specialistka II za varstvo rastlin

Tel.: 02 228 49 19, 031/674-248 /  E-pošta: marjeta.miklavc@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Tamara Korošec

SVETOVALKA SPECIALISTKA II ZA EKOLOŠKO KMETOVANJE- nadomeščanje

Tel.: 002 228 49 19, 031/770-939 /  E-pošta: tamara.korosec@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Martina Gomzi

Svetovalka specialistka II za ekološko kmetovanje

Tel.: 02 228 49 19, 041/323-458 /  E-pošta: martina.gomzi@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Bojan Kogal

Svetovalec specialist II - za kmetijsko mehanizacijo in gradnje

Tel.: 02 228 49 25, 041/279-075 /  E-pošta: bojan.kogal@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Draga Zadravec

Svetovalka specialistka II specialistka za poljedelstvo

Tel.: 02 228 49 19, 041/281-527 /  E-pošta: draga.zadravec@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Andrej Jamšek

Svetovalec specialist II - specialist za ekonomiko

Tel.: 02 228 49 25, 041/235-531 /  E-pošta: andrej.jamsek@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Andrej Soršak

Svetovalec specialist II - specialist za sadjarstvo

Tel.: 02 228 49 17, 041/279-072 /  E-pošta: andrej.sorsak@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Zlatka Gutman Kobal

Svetovalka specialistka II specialistka za sadjarstvo

Tel.: 02 228 49 17, 041/281-524 /  E-pošta: zlatka.gutman-kobal@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Tadeja Vodovnik Plevnik

Svetovalka specialistka II - Specialistka za vinarstvo in pridelavo sadjevca

Tel.: 02 228 49 12, 051/337-092 /  E-pošta: tadeja.vodovnik@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Roman Štabuc

Svetovalec specialist II - specialist za vinogradništvo

Tel.: 02 228 49 12, 041/281-531 /  E-pošta: roman.stabuc@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Miša Pušenjak

Svetovalka specialistka II - specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline

Tel.: 02 228 49 19, 031/772-233 /  E-pošta: misa.pusenjak@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Jože Miklavc

Vodja oddelka IV - za varstvo rastlin

Tel.: 02 228 49 34, 041/279-074 /  E-pošta: joze.miklavc@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Miroslav Mešl

Svetovalec specialist II - za varstvo rastlin

Tel.: 02 228 49 34, 051/613-070 /  E-pošta: miro.mesl@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Boštjan Matko

Svetovalec specialist II - za varstvo rastlin

Tel.: 02 228 49 34, 041/319-313 /  E-pošta: bostjan.matko@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Leonida Gregorič

Vodja oddelka II laboratoriji

Tel.: 02 228 49 15, 031/674-261 /  E-pošta: leonida.gregoric@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Urška Rizman Koležnik

Vodja kakovosti IIa

Tel.: 02 228 49 27, 051/307-184 /  E-pošta: urska.rizman@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Aleksandra Moraus

Laborant III

Tel.: 02 228 49 27 /  E-pošta: aleksandra.moraus@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Petra Hajšek Zajc

Laborant IV

Tel.: 02 228 49 27, 02 228 49 40, 041/279-710 /  E-pošta: petra.hajsek@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Alenka KELC

Analitik laborant IV

Tel.: 02 228 49 27 /  E-pošta: alenka.kelc@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Sanda Štok

Laborant III

Tel.: 02 228 49 40 /  E-pošta: sanda.stok@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Biserka Donik Purgaj

Vodja oddelka III - SC Maribor

Tel.: 02 654 29 03, 051/633-586 /  E-pošta: sadjarski.center.mb@gmail.com
}}podrobno

Stanislav Hlebič

Selekcionist IV

Tel.: 02 654 29 03 /  E-pošta: sadjarski.center.mb@siol.net
}}podrobno

Tadej Toplak

Strokovni sodelavec

Tel.: 002 654 29 03 /  E-pošta: sadjarski.center.mb@siol.net
}}podrobno

Robert Holc

Tehnik

Tel.: 02 654 29 03 /  E-pošta: sadjarski.center.mb@siol.net
}}podrobno

Tanja Vaupotič

Vodja oddelka III - STS Ivanjkovci

Tel.: 02 713 80 94, 041/784-770 /  E-pošta: sts.ivanjkovci@amis.net
}}podrobno

Martina Horvat

Strokovna sodelavka IV

Tel.: 02 714 80 94 /  E-pošta: sts.ivanjkovci@amis.net
}}podrobno

Veronika Valentar

Vodja oddelka IV - vodja oddelka za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora

Tel.: 02 228 49 16, 051/317-105 /  E-pošta: veronika.valentar@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

Stanislava Klemenčič Kosi

Vodja oddelka IV - Oddelek za projektno in raziskovalno delo

Tel.: 02 228 49 54, 031/421-591 /  E-pošta: stanka.klemencic@kmetijski-zavod.si
}}podrobno

E-pošta

Želite prejemati občasna e-sporočila kmetijskega-zavoda.si?

}}prijavite se
Anketa

Kje nabavljate kmetijske pridelke za osebne potrebe?

V supermarketih

Na tržnici

Na Eko tržnici

Pri kmetu doma

Pridelam sam

(Rezultati)
Naključna fotografija
Dopolnilno izobraževanje podeželja
}}podrobno
PRP 2014 -2020
Kupujmo domače
Trin
KMETIJSKO OKOLJSKA IN PODNEBNA PLAČILA 2015-2020
Povezovanje in blagovna znamka za kakovost vin iz Haloz
Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi
Produkcija SloVino.com